Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy tutaj

Xplan Spółka z o.o.

Informacje kontaktowe

Oddział w Gdańsku

  • Centrum Biurowe Neptun
  • al. Grunwaldzka 103A 80-244 Gdańsk

Xplan Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000384681

NIP: 525-25-03-476

Kapitał Zakładowy 180 000,00 PLN

Znajdziesz nas na serwisach społecznościowych:

Napisz do nas